Mikroregion Nechranicko

 Dominantou tohoto území je Nechranická přehrada. Vodní dílo Nechranice leží na řece Ohři mezi Kadaní a Žatcem. Bylo vybudováno v letech 1961-1968  a jedná se o nejdelší sypanou hráz ve střední Evropě (3 280 m). Vodní plocha má rozlohu cca 1 300 ha. Nechranice byly vybudovány původně pro průmyslové účely. V současné době prožívají významný rozvoj v oblasti turistického ruchu.

   Nechranická přehrada, především její jižní břeh v lokalitě Vikletice, nabízí v současné době 7 kempingových zařízení s možností ubytování v bungalovech a chatkách, ve vlastních stanech a karavanech s veškerým zázemím.

   Přehrada svojí rozlohou a umístěním vytváří optimální podmínky pro jachting, windsurfing a kite boarding. Centrem vodních sportů je jacht klub v oblasti obce Vikletice na jihozápadním břehu přehrady a břeh lemující tábořiště v délce asi 1 km od jacht klubu až k autocampingu Vikletice. Zde jsou výborné podmínky pro start plachetnic a windsurfingů.

   Na jižním břehu Nechranické přehrady je vyhlášena Natura 2000.

   Ani rybáři zde nepřijdou zkrátka. Rybářský revír začíná u hráze údolní nádrže Nechranice a končí u jezu při obci Želina. Nádrž je velmi dobře zarybňována, každoročně je zde vysazováno přes 120 000 ks násad, kaprů, štik, candátů, sumců a úhořů. Na pravém břehu údolní nádrže se nachází Rybářský domov Vikletice, který je ubytovacím zařízením Českého rybářského svazu SUS Ústí nad Labem. Je zde zajištěn prodej povolenek k lovu ryb a rybářských potřeb, či možnost zapůjčení rybářské loďky.

   Příznivci cykloturistiky mohou využít soubor tras, které jsou zakresleny v cyklistických mapách. Na těchto trasách jsou vyznačena a instalována odpočívadla vybavená informačními panely a mapami okolí. Jedná se o cyklotrasy Vikletice-Vadkovice-Libědice a Nová Víska-Hradec-Rokle-Krásný Dvoreček- Želina-Kadaň.

   Na Nechranicku se nachází řada historicky a turisticky atraktivních míst, které poskytují velké množství zajímavých výletních cílů. Mimořádnou památkou obce Březno je barokní kostel sv. Petra a Pavla z let 1739-63. Obec Nechranice má zachovalý cenný návesní prostor, na okraji kamenné vodní nádrže stojí opravená kaplička z konce 19. století. Dominantou obce Stranná je jednolodní kostel Nejsvětější Trojice z r. 1842 s trojboce zakončeným presbyteriem, obdélnou sakristií a hranolovou věží. V okolí Roztyl byl odkryt rozsáhlý sídelní areál z doby před 2700 lety. Hodnotnou venkovskou usedlost (čp. 1) najdete ve Vikleticích. Ve svahu nad Libědicemi stojí kostel sv. Víta s výraznou hranolovou věží. Naproti zdejší faře se na místě původní tvrze nachází barokní zámek s rozsáhlým dvorem. Nejvýraznější románskou stavbou okresu Chomutov je kostel sv. Vavřince z první poloviny 13. století v Želině. Asi 1 km severně od Hradce se nachází výšinné opevnění sídliště z doby eneolitu.

   Mezi nejvýznamnější přírodní památky Nechranicka patří Sluňáky, Střezovská rokle a Želinský meandr. Sluňáky byly přírodní památkou vyhlášeny v roce 1966. Rozkládají se na ploše 3,27 ha. Ochrana se vztahuje na bloky a balvany křemenců, křemitých pískovců a slepenců s typicky zvětralým povrchem (tzv. sluňáky) v bývalém ovocném sadu na okraji obce Rokle. Ve stejném roce jako Sluňákům byl status přírodní památky přidělen i Střezovské rokli. Ta byla vytvořena erozní činností povrchové vody, na jejích strmých až svislých svazích vznikly pozoruhodné tvary. Má hloubku až 20 m. Byl zde zaznamenán výskyt 21 druhů ptactva. Želinský meandr je území chráněné geologicky a geomorfologicky. Nachází se zde hluboce zaříznutá údolí meandrující řeky Ohře mezi Nechranickou přehradou a obcí Želina. Na skalnatých svazích kaňonovitého údolí žije řada chráněných a ohrožených živočichů a vyskytuje se zde několik význačných druhů rostlin.